Maria Dahle Bekjorden

Akvarist

Maria har vært hos oss siden 2017. Hun startet som ekstrahjelp ved siden av studiet Biomarin innovasjon ved NTNU Ålesund, og er nå ansatt som røkter. Maria vil dere ofte se som formidler i aktivitetsrommet, og ved disseksjoner

Maria Dahle Bekjorden

Andre som jobber på Atlanterhavsparken